Wie een hond wil slaan...

21 décembre 2021


...Wat is de inzet van de perscampagne tegen de Psychologen Commissie

Als wij open willen blijven staan voor een niet-corporatistische benadering van het veld van de geestelijke gezondheidszorg en voor het respect voor de psychosociale eigenheid ervan, laten wij ons beter niet misleiden. Wat werkelijk op het spel staat bij de aanvallen op de Psychologencommissie is de verdediging van het beroepsgeheim, meer dan ooit kwetsbaar gemaakt, in een tijd waarin de erosie van de democratische waarborgen ter bescherming van persoonsgegevens in die mate bedreigend is dat de vice-voorzitter van de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) - Alexandra Jaspar - zonet ontslag heeft genomen omdat ze niet kon instemmen met de fatale ontsporingen ervan. Die dreiging zien we ook bij een werkelijke politiek inzake de geestelijke gezondheidszorg.

Wie het artikel leest dat op 16 december in de Guide Social is gepubliceerd, moet bedenken - zonder voorbij te willen gaan aan gerechtvaardigde vragen - dat "de ene trein een andere kan verbergen", en liefst niet vergeten dat “je altijd een stok vindt om de hond te slaan”. Wanneer we nuchter nadenken », zouden we waakzaam moeten zijn over die plotse en erg kritische belangstelling voor de Psychologencommissie in de pers (twee artikels in De Morgen, vervolgens een remake in Le Soir en in de Guide Social). De Commissie is weliswaar verre van perfect, maar in vergelijking met haar chaotische verleden wordt zij de laatste jaren beter dan ooit bestuurd. Dit is gemakkelijk aan te tonen. Bovendien is het vreemd om te merken hoe sommigen plots kritiek leveren op een systeem dat zij zelf mee hebben geïnstalleerd (b.v. de bezoldiging van de directrice1) en op het functioneren van een instelling waarvan zij zelf bewust de evolutie hebben belemmerd.

 

>>lees verder...

logo apppsy whiteinfo@apppsy.be
Rue Mercelis, 39  B- 1050 Bruxelles
BCE N° entreprise: 432.012.759
IBAN: BE 77 7340 6105 5142 - BIC: KREDBEBB

Webmaster: Bernard Mortreu :  bernardmortreu@yahoo.fr