Klinische psychologie, psychotherapie, geestelijke gezondheid : bedenkingen met betrekking tot de wet van 2016


 Mededeling aan de Kamercommissie Gezondheid, Brussel, 16 mei 2018

APPPsy,  Francis Martens

De vereniging van psychologen met psycho-analytische praktijkoriëntatie (APPPsy) is opgericht in 1986. Zij is door de FOD-Middenstand erkend als nationale beroepsvereniging en actief lid van de Psychologencommissie (Psycom).  Ze is op vandaag de enige Belgische vereniging die uitsluitend bestaat uit klinisch psychologen met psychotherapeutische opleiding.  APPPsy heeft als missie de verdediging en de bevordering van de voorwaarden voor de vorming, de organisatie en de evaluatie van de klinische praktijken en specifiek de uitoefening van de psychotherapie binnen het domein van de gezondheid. We ijveren in het bijzonder voor een institutionele en persoonlijke post-universitaire vorming die garandeert dat de toekomstige praktijkbeoefenaar voldoende ervaring en emotionele maturiteit verwerft om in de relatie en in het woord vrouwen, mannen, adolescenten, kinderen met zware psychische problemen of gedragsstoornissen te begeleiden.

Sinds haar oprichting heeft APPPsy ervoor geijverd om de klinisch psychologische praktijk en de psychotherapie in te schrijven binnen het domein van de gezondheidsberoepen, rekening houdend met hun specificieke eigenheid – zoals deze ook blijkt uit de vergelijking geestelijke gezondheid – sociale gezondheid die door meerdere sociologische onderzoeken en door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benadrukt wordt. Daarom ook hebben we een 15-tal jaar geleden voorgesteld om een Federale Raad voor Geestelijke Gezondheidsberoepen te installeren die samengesteld zou zijn uit de verschillende vertegenwoordigers van het werkelijke terrein (dus niet alleen psychologen, psychotherapeuten, psychiaters en huisartsen, maar ook apothekers, opvoeders, pedagogen, leraren en natuurlijk ook maatschappelijk werkers.)

Evenzeer hebben we voorgesteld om een Hoofdstuk III« De Geestelijke Gezondheidszorgberoepen » in te voegen – binnen het KB78 (nu de wet van 10 mei 2015) over de « uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen » - dit om ook rekening te houden met de specifieke vereisten in het zeer belangrijke domein van de preventie (denk bv. aan de verschillende somatische comorbiditeiten waarmee depressieve toestandsbeelden gepaard gaan) en waarvan de functioneringscriteria (organisatie, vorming en evaluatie) niet kunnen gemodelleerd worden naar het beeld van de – heterogene en complementaire – technieken van de orgaangeneeskunde. 

>> lees verder...

 

logo apppsy whiteinfo@apppsy.be
Rue Mercelis, 39  B- 1050 Bruxelles
BCE N° entreprise: 432.012.759
IBAN: BE 77 7340 6105 5142 - BIC: KREDBEBB

Webmaster: Bernard Mortreu :  bernardmortreu@yahoo.fr