Brief aan de Minister Frank Vandenbroucke. G. Monnoye

11 avril 2022


 

Brussel, 11 april 2022
Ter attentie van de heer Frank Vandenbroucke,
Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken.
In kopie: -
De heer David Clarinval, Minister van Middenstand -
De heer Joris Lagrou; Voorzitter van de Psychologencommissie.


Mijnheer de Minister,

Verschillende beroepsverenigingen van klinisch psychologen hebben geprobeerd u te verwittigen, zonder succes. Het interview dat u gaf aan de krant ‘Le Soir’1 baart ons zorgen: het verschil in paradigma tussen somatische gezondheidszorg en psychische zorg lijkt in uw discours te ontbreken.

Andere organisaties en verenigingen hebben getracht de aandacht te trekken van de FOD Volksgezondheid: de Gegevensbeschermingsautoriteit2, de Hoge Gezondheidsraad3, de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO4 (HRZKMO). Het is mogelijk dat u niet op de hoogte bent van de conclusies van de werkgroep die door de Psychologencommissie (Compsy) in samenwerking met het RIZIV5 werd opgericht, maar u bent zeker wel op de hoogte van de recent herschikte gerechtelijke verordeningen, meer bepaald door ere-procureur-generaal de heer Nouwynck6, tijdens de webinars die door de Ligue Bruxelloise pour la Santé Mentale7 (LBSM) werden georganiseerd. U bent zeker ook niet onbekend met de verschillende artikels van de deontologische code van de psycholoog. Zou u geen weet hebben van de conclusies van sommige patiëntenverenigingen?

>>lees verder...

logo apppsy whiteinfo@apppsy.be
Rue Mercelis, 39  B- 1050 Bruxelles
BCE N° entreprise: 432.012.759
IBAN: BE 77 7340 6105 5142 - BIC: KREDBEBB

Webmaster: Bernard Mortreu :  bernardmortreu@yahoo.fr