Brief aan de Minister Frank Vandenbroucke. F. Martens


 

Brussel, 5 avril 2022
aan de Heer Frank Vandenbroucke,
Minister van Volksgezondheid en sociale zaken
Aan de Heer David Clarinval,
Minister van Middenstand en zelfstandigen
Ter kennisgeving
Aan de Heer Joris Lagrou
Voorzitter van de psychologencommissie
Ter kennisgeving

Geachte Minister,

Ondanks de bewondering en dank die ik u verschuldigd ben voor het immense werk dat u op het hoogtepunt van de pandemie hebt verricht, voel ik mij genoodzaakt u een brief te sturen die u onaangenaam, wellicht ook ondiplomatisch in de oren zal klinken. Hiervoor alvast mijn verontschuldigingen. Mag ik u toch vragen om de tijd te nemen om hem helemaal te lezen? De inzet is hoog, de feiten zijn overweldigend. Als uw kabinet weigert ons te ontvangen, kan het op zijn minst wel tijd vrijmaken om te reageren.

Helaas word ik gedwongen ondiplomatisch te zijn. Gezien de manier waarop uw kabinet te werk gaat en de schade die het heeft aangericht, heb ik geen keus. Covid kan niet voor alles een verontschuldiging zijn. Als het al stuitend is dat brieven van erkende beroepsverenigingen, die rechtstreeks door uw beleid worden geraakt, worden genegeerd, is het nog erger om wetgeving uit te vaardigen, zonder bekwame gesprekspartners, inzake een materie waarover uw adviseurs klaarblijkelijk onwetend zijn. Ik heb het over de geestelijke gezondheid. De dwingende maatregelen die u oplegt, met hun kostenplaatje, houden op geen enkele wijze rekening met de specificiteit, de reële behoeften en de wetenschappelijke benadering van deze sector. Erger, deze maatregelen zijn een gevaar voor de basis zelf van het klinische werk in de geestelijke gezondheidszorg.

>>lees verder...

logo apppsy whiteinfo@apppsy.be
Rue Mercelis, 39  B- 1050 Bruxelles
BCE N° entreprise: 432.012.759
IBAN: BE 77 7340 6105 5142 - BIC: KREDBEBB

Webmaster: Bernard Mortreu :  bernardmortreu@yahoo.fr